Rosenvold Gods driver 217 ha. jord. Heraf dyrkes de ca. 170 ha. med korn og frø som konventionelt agerbrug, hvorimod resten henligger som vedvarende græs på lave eng- og strandarealer.

Morænelandskabet omkring fjorden er særdeles leret, hvilket betyder, at jorden er udfordrende at dyrke, men også ganske righoldig. Landbruget på Rosenvold drives med egen maskinpark og udgør en afgørende indtægtskilde for godset.

 

 

 

Landbruget varetages af driftsleder Henry Helms:

hh@rosenvold.dk

+45 20 25 28 21