Rosenvolds 590 ha. store skovdistrikt ligger langs med fjorden og skrænter ned til denne. Ved Bjergfald ved indsejlingen fra Kattegat er skoven grundet den eroderende lerjord langsomt, men sikkert, ved at skride i vandet, hvilket frembringer et dramatisk landskab.

Skovdistriktet består omtrent af 450 ha. løvskov, 100 ha. nåleskov og 30 ha. med juletræer og pyntegrønt. Skoven passes af lokale entreprenører, eftersom der, udover en elev, ikke er ansat skovarbejdere.

Endvidere leverer skoven træ til flis, der både sælges og bruges i godsets eget flisfyr, som opvarmer hovedbygningen og øvrige boliger på avlsgården.

Skovdriften varetages af skovfoged Jens Stenhøj:

js@rosenvold.dk

+45 40 26 11 72

 
IMG_0041.JPG